Denna webbplats tillhör Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) och riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal som använder Gynop-registret samt beslutsfattare inom sjukvården.

 

an image

Webbhjälpen är manualen för de programvaror som ingår i Gynop, dvs förutom själva programmet även för datauttag och Rapportgeneratorn. Webbhjälpen når du här via hemsidan och inloggad i GynopNet under menyvalet Webbstöd.

Till webbhjälpen...

 

an image

I Rapportgeneratorn kan deltagande kliniker skapa diagram över ett antal frågeställningar med olika urvalsmöjligheter, uppdelat års-, månads- eller kvartalsvis.

Rapportgeneratorn kan nås både via hemsidan och från GynopNet, menyval "Rapportgenerator"
Läs mer...

an image

I GynopNet ingår en "modul" för att lokalt på varje sjukhus plocka ut data för egen statistikbearbetning i något statistikprogram. Vi ordnar utbildning i hur man använder datauttaget, läs mer här om vår utbildning...

an image

Hämta filer för installation eller uppdatering av programvaror för Gynop-registret.
Till Hämta program..Sekreterarmöte 9 maj
Anmälan och mer info om vårens sekreterarmöte fredag 9 maj 2014. Läs mer...
Infört 9 april 2014
Ny e-postadress
Nu kan du även använda e-postadressen gynopregistret@vll.se när du ska maila till oss. Den gamla adressen funkar också.
Infört 28 oktober 2013
Hints
Click to get to our site in EnglishGo to our English site by clicking the flag.